Polityka Prywatności

Bardzo poważnie traktujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych. Twoje dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi oraz zasadami przetwarzania danych Klientów Inbank.

ib.security.header.imageAlt

Zasady przetwarzania danych osobowych

AS Inbank S.A. Oddział w Polsce przetwarza jako niezależny administrator dane osobowe klientów i potencjalnych klientów w celu bieżącego wykonywania czynności bankowych, jak również w celu oferowania własnych usług lub produktów bankowych (tzw. marketing bezpośredni).

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również na mocy zgody udzielonej przez klienta, przetwarzanie tych danych może zostać powierzone przez Oddział podmiotom trzecim. Informacje o przedsiębiorcach o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu na rzecz Inbank albo innego przedsiębiorcy, czynności o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową dostępne są tutaj.

Informacje stanowiące tajemnicę bankową są przechowywane, przetwarzane, chronione i udostępniane w Polsce, zgodnie z przepisami polskiego Prawa bankowego oraz w Estonii zgodnie z przepisami estońskiego Prawa bankowego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt mailowy: privacy@inbank.pl.

Prywatność